www.เราชนะ.com ลงทะเบียนพรุ่งนี้!! ต้องเตรียมตัว เช็คสิทธิ์ คุณสมบัติ ลุ้นเงินเยียวยา 7,000

วิเคราะห์ www.เราชนะ.com สมัครสมาชิกพรุ่งนี้!! จำต้องจัดแจง เช็คสิทธิ์ คุณสมบัติ ลุ้นเงินเยียวยา 7,000 บาท

นับถอยหลัง เปิดสมัครสมาชิก www.เราชนะ.com เหลือเวลาอีกไม่กี่ชั่วโมงแล้ว ซึ่งโครงงาน “เราชนะ” ได้รับความสนใจจากสามัญชนติดตามข่าวข้อมูลโดยตลอด โดยหวังจะได้การ “แจกเงิน” ช่วยเหลือด้วยการลดภาระหน้าที่ค่าครองชีพให้แก่สามัญชน เนื่องด้วยเหตุการณ์การแพร่ระบาดระลอกใหม่ของโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสโคโรที่นา 2019 หรือที่เรียกกัน “เงินเยียวยาโควิด” หากว่ารัฐบาลจะไม่ให้เบิกเป็นเงินสดก็ตาม

การแจกเงินตามมาตรการ “เราชนะ” ให้แก่สามัญชน วงเงินไม่เกิน 3,500 บาทต่อคนต่อเดือน เป็นระยะเวลา 2 เดือน รวม 7,000 บาท สำหรับมกราคม – ก.พ. 2564 กระทรวงการคลังจะไตร่ตรองจากเรื่องรายได้ ช่วยเหลือจะครอบคลุมสามัญชนทุกกลุ่มอาชีพ

คุณสมบัติ สมัครสมาชิก www.เราชนะ.com

1. เป็นผู้มีชนชาติไทย อายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ณ วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงงานฯ
2. ไม่เป็นผู้เอาประกันตนตามมายี่ห้อ 33 ตามกฎหมายว่าด้วยประกันสังคม ทั้งๆที่มีคุณสมบัติครบและไม่ครบตามข้อตกลงการได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีตกงานจากสำนักงานประกันสังคม ณ วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงงานฯ
3. ไม่เป็นเจ้าหน้าที่รัฐ บุคลากรราชการ บุคลากร ผู้รับจ้าง ข้าราชการ หรือผู้ปฏิบัติการอื่นใดในหน่วยงานของรัฐที่ได้รับค่าตอบแทนจากหน่วยงานของรัฐโดยตรง ณ วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงงานฯ ทั้งนี้ หน่วยงานของรัฐให้หมายความถึงหน่วยงานของรัฐตามมายี่ห้อ 4 แห่งพ.ร.บ.วินัยการคลังการเงินของรัฐ พุทธศักราช 2561
4. ไม่เป็นนักการเมืองตามพ.ร.บ.ระเบียบนักการเมือง พุทธศักราช 2535 และก็ที่ปรับปรุงเพิ่มเติม ณ วันที่คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบโครงงานฯ
5. ไม่เป็นผู้รับเบี้ยบำนาญธรรมดาหรือเบี้ยหวัดจากส่วนราชการ
6. ไม่เป็นผู้มีเงินได้พึงจะประเมินเกิน 300,000 บาท ตามฐานข้อมูลที่มีปัจจุบัน
7. ขาดเงินฝากรวมกันทุกบัญชีเกิน 500,000 บาท ตามฐานข้อมูลที่มีปัจจุบัน

กรุ๊ปผู้สมัครสมาชิกใหม่ เริ่มวันที่ 29 มกราคม 2564 ผ่านเว็บ www.เราชนะ.com

กรรมวิธีการเข้าไปที่เว็บ www.เราชนะ.com และก็เริ่มกระทำการสมัครสมาชิก “เราชนะ” ได้ตั้งแต่เวลา 06.00 น. วันที่ 29 มกราคม64 ที่มีการแถลงข่าวจากรัฐบาลไปเมื่อไม่กี่วันก่อน โดยครั้งนี้จะไม่มีการจำกัดโควต้าปริมาณสิทธิ สามัญชนสามารถเข้ามาสมัครสมาชิกได้เรื่อยไม่ต้องรีบ

เมื่อเข้าไปในเว็บแล้วให้กดไปที่ปุ่ม “สมัครสมาชิกเราชนะ” ต่อจากนั้นจะมีเนื้อหาของโครงงาน เนื้อหาเกี่ยวกับการรับสิทธิ และก็ข้อตกลงต่างๆเกี่ยวกับโครงงานเราชนะ และก็มีช่องให้คลิก “ยืนยัน”
และก็ไปสู่หน้าเนื้อหาเฉพาะบุคคล หน้านี้สามัญชนจะต้องกรอกข้อมูลเฉพาะบุคคลให้ครบบริบรูณ์ ดังเช่นว่า ชื่อ สกุล เลขหน้าบัตรประชาชน เลขข้างหลังบัตรประชาชน วันเดือนปีเกิด และก็เบอร์โทรศัพท์โทรศัพท์เคลื่อนที่

www1

www2

www3

www4

www5

www6

www7

www8

www9

www10
หน้าต่อมา ระบบจะให้กรอกเลขรหัส OTP (รหัสดังที่กล่าวถึงมาแล้วจะส่งเป็น sms ไปยังโทรศัพท์เคลื่อนที่ของคุณ) เมื่อได้เลข OTP มาแล้ว ก็กรอกเลข OTP ลงไป แล้วระบบจะกระทำการประเมินผล ให้คอยชั่วประเดี๋ยว ภายหลังจากประเมินผลเสร็จ ระบบจะมีเนื้อความขึ้นมาว่า “ระบบได้รับข้อมูลของท่านแล้ว” โดยจะปฏิบัติการวิเคราะห์คุณสมบัติ ตามข้อตกลงโครงงาน

แม้เจอปัญหาสมัครสมาชิก www.เราชนะ.com สอบถามถึงที่กะไว้ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง โทร. 02 273 9020 ต่อ 3697 3527 3548 3509 และก็ ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) โทร. 02-111-1144 (1 วัน)