AIS ผนึก ออมรอน ดัน 5G หนุนยกระดับโรงงานอัจฉริยะ 4.0

29 ก.ค. 2564 นายธนพงษ์ อิทธิสกุลชัย หัวหน้าคณะผู้บริหาร กลุ่มลูกค้าองค์กร AIS Business กล่าวว่า “จากแผนงานของ AIS ที่มุ่งขยายศักยภาพ 5G เพื่อร่วมยกระดับภาคอุตสาหกรรมและภาคการผลิตนั้น

เรายังคงเดินหน้าเชื่อมต่อการทำงานจากภาคส่วนต่างๆเพื่อดิจิทัลเทคโนโลยีเข้าไปมีส่วนสำคัญสำหรับในการสนับสนุนลักษณะการทำงานของภาคอุตสาหกรรมในทุกแบบอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำงานร่วมกับผู้สนับสนุนที่จะทำให้เกิดความแข็งแกร่งของทั้งสองฝ่าย สู่แผนการที่จะร่วมทำให้ภาคอุตสาหกรรมรวมทั้งภาคการสร้างมีเทคโนโลยีเป็นเครื่องจักรกลสำคัญสำหรับในการเคลื่อน โดยเฉพาะในตอนระหว่างการแพร่ระบาดที่ต่างจะต้องปรับพฤติกรรมให้มีความพร้อม