เปิดประวัติ อุ๊งอิ๊ง แพทองธาร สายเลือดการเมืองตระกูล ชินวัตร

เดินตามพ่อทักษิณ และอายิ่งลักษณ์ เข้าสู่เส้นทางการเมือง ในพรรคเพื่อไทย ด้วยวัย 35 ปี

แพทองธารา คุ้นชินการปฏิบัติ หรือ อุ๊งอิ๊ง ห้อยท้ายด้วยตำแหน่งสำคัญที่สุดในพรรคเพื่อไทย (พื้นที่) ในฐานะประธานที่ปรึกษาพรรค ด้านการมีส่วนร่วมแล้วก็ของใหม่ (inclusion and innovation) พรรคเพื่อไทย ที่เธอกล่าวว่า “ยังออกเสียงไม่ถนัด พอๆกับพรรคไทยรักไทย ชื่อที่อยู่ในใจ เป็นพรรคที่พ่อริเริ่มตั้งขึ้น”
แพทองธารา เป็นบุตรหญิงคนเล็ก จากญาติ 3 คน ของคุณหญิงพจมาน ดามาพงศ์พันธุ์ แล้วก็ ดร.ขวา คุ้นชินการปฏิบัติ อดีตนายกฯ อดีตหัวหน้าพรรคไทยรักไทย ซึ่งมีนายพานทองแท้ เป็นพี่ชายคนโต แล้วก็บุตรหญิงคนรองเป็น นางสาวพินทองทา

แพทองธารา เป็นคนการเมืองคนที่ 4 ที่มีฐานะเป็นแคนดิเดตใกล้เคียงกับ อดีตนายกฯ 3 คนหมายถึงขวา คุ้นชินการปฏิบัติ ผู้เป็นบิดา แล้วก็เป็นหลานอาเขย นายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ แล้วก็หลานของอาปู-ยิ่งลักษณ์ คุ้นชินการปฏิบัติ

แพทองธารา หรืออุ๊งอิ๊ง คุ้นชินการปฏิบัติ เกิดวันที่ 21 สิงหาคม 2529 (อายุ 35 ปี)เรียนจบมัธยมศึกษาตอนต้นที่สถานศึกษาเซนต์โยเซฟคอนแวนต์ แล้วก็มัธยมศึกษาตอนปลายที่สถานศึกษามาแตร์เดอีวิทยาลัย
ดีกรีจบปริญญาตรี คณะรัฐศาสตร์ สาขาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ปริญญาโท International Hotel Management จาก Surrey University ประเทศอังกฤษ

ปัจจุบันครอบครองตำแหน่งประธานข้าราชการด้านบริหารกรุ๊ปธุรกิจอพาร์เม้นท์ บริษัท เรนด์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด แล้วก็ผู้ตัดสินบริษัทธุรกิจในเครือ อาทิเช่น อพาร์เม้นท์โรสวูด จังหวัดกรุงเทพ อพาร์เม้นท์ เทมส์ ไม้เถาย์ เขาใหญ่ สนามกอล์ฟอัลไพน์ อพาร์เม้นท์เอสซี ปาร์ค

มีเงิน ในฐานะผู้หุ้นใหญ่ บริษัท เอสซี แอสเสท คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) ในวันที่ 12 มีนาคม 2564 ถึง 29.04% จำนวน 1,216,149,870 หุ้น ตีราคาจากราคาหุ้นบริษัทนี้ราว 4 พันล้านบาท (4,341,655,035 บาท)

แพทองธารา สมรสกับปอ–ปิฎก สุขสวัสดิ์ ซึ่งเรียนจบระดับปริญญาตรี จากสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ สาขาวิศวกรรมที่เกี่ยวข้องกับเครื่องกล มีอาชีพก่อนสมรสเป็น นักบิน มีลูกสาว หลานตาขวา แล้วก็คุณหญิงคุณยายพจมาน 1 คน ชื่อ “น้องธิธารา”

คุณสมบัติอื่นใด ย่อมสำคัญไม่พอๆกับ แพทองธารา มีคณทรัพย์สมบัติตามรัฐธรรมนูญแห่งแว่นแคว้นไทย พุทธศักราช2560 ของบุคคลที่จะครอบครองตำแหน่งนายกฯหมายถึงมีสัญชาติไทย อายุไม่ต่ำยิ่งกว่า 35 ปี สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำยิ่งกว่าปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มีความซื่อสัตย์ซื่อสัตย์สุจริตเป็นที่ปรากฏชัดเจน ไม่มีความประพฤติปฏิบัติอันเป็นการฝ่าฝืนหรือเปล่ากระทำตามมาตรฐานทางศีลธรรมอย่างร้ายแรง

และไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 98 บุคคลผู้มีลักษณะดังนี้ เป็นบุคคลต้องห้ามไม่ให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง เป็นพวกสภาผู้แทนราษฎร อาทิเช่น ติดยาเสพติดให้โทษ เป็นบุคคลล้มละลายหรือเคยเป็นบุคคลล้มละลายทุจริต เป็นเจ้าของหรือผู้ถือหุ้นในกิจการหนังสือพิมพ์หรือสื่อมวลชนอะไรก็ตาม