เปิดที่มา ‘นางสงกรานต์’ 2564 ‘รากษสเทวี’ เผยคำทำนายว่าอะไร?

ก่อนจะถึงวัน “สงกรานต์” ชวนอ่านตำนาน “นางสงกรานต์” เรื่องราวความเชื่อที่อยู่คู่คนไทยมาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน พร้อมรู้จัก “รากษสเทวี” นางสงกรานต์ประจำปี 2564 เผยคำทำนายของดวงเมืองปีนี้

เทศกาล “สงกรานต์” เป็นช่วงเวลาแห่งการเดินทางกลับถิ่นกำเนิดไปเยี่ยมบิดามารดาวงศ์ญาติ และร่วมกิจกรรมตามจารีตประเพณีไทย อีกสิ่งหนึ่งที่ผู้คนให้ความสนใจทุกปีนั่นคือ ความเชื่อถือเกี่ยวกับ “นางสงกรานต์” และคำทำนายดวงเมืองประจำปีในวันปีใหม่ไทย โดยปีนี้ นางสงกรานต์ประจำปี 2564 มีชื่อว่า “รากษสเทวี”


กรุงเทพธุรกิจออนไลน์ ชวนเปิดตำนาน “นางสงกรานต์” กันอีกรอบและมาดูสิว่าปีนี้ “รากษสเทวี” เผยคำทำนายดวงเมืองปีนี้ว่ายังยังไงบ้าง?
1. รากษสเทวี “นางสงกรานต์” 2564 มีลักษณะยังไง?
อาจารย์คฑา คุ้นชินบัญชร ให้ข้อมูลว่าสำหรับ “นางสงกรานต์” ประจำปี 2564 นั้นมีนามว่า “รากษสเทวี” ทรงทองต้นแขน ทัดดอกบัวหลวง อาภรณ์แก้วโมรา ภักษาหารโลหิต พระหัตถ์ขวาทรงตรีศูล พระหัตถ์ซ้ายทรงธนูศร เสด็จนอนหลับตา มาเหนือหลังวรวาหะ (หมู) เป็นยานพาหนะ
2. เผยคำทำนายฝนฟ้า ธัญญาหาร และดวงเมือง
รากษสเทวี เป็นนางสงกรานต์ทุกวันวันอังคาร มีบทนำนายของปีนี้ว่า จะมีอันตรายกลางเมือง จะเกิดเพลิงภัยและโจร ผู้คนจะป่วยนักแลฯ, วันพุธเป็น “วันเนา” ข้าวจะแพง คนทั้งหลายแหล่จะได้รับความทุกข์ร้อน หญิงหม้ายจะพลัดที่อยู่, วันพฤหัสบดีเป็น “วันเถลิงศก” พ่อค้าพานิชย์ทั้งหลายแหล่ อันไปค้าขายในประเทศต่างๆจะประกอบไปด้วยพัสดุเงินทอง และเป็นสุขเป็นอย่างมากแลฯ, นางสงกรานต์ ไสยาสน์หลับเนตร (นอนหลับตา) ในหลวงจะรุ่งโรจน์ดี
– กฏเกณฑ์พิรุณศาสตร์ ปีนี้ เสาร์ เป็นอธิบดีฝน บันดลให้ฝนตก 400 ห่า : ตกในเขาจักรวาล 160 ห่า ตกในป่าหิมพานต์ 120 ห่า ตกในมหาสมุทร 80 ห่า ตกในโลกมนุษย์ 40 ห่า
– กฏเกณฑ์น้ำธิคุณ ปีนี้ตกราศีกรกฏ ชื่ออาโป (ธาตุน้ำ) : พยากรณ์ว่า น้ำมาก น้ำท่วม
– กฏเกณฑ์นาคราชให้น้ำ ปีนี้นาคราชให้น้ำ 6 ตัว : พยากรณ์ว่า ฝนดีตลอดปี
– กฏเกณฑ์ธัญญาหาร ชื่อปาปะ : ต้นกล้าในไร่ จะได้ 1 ส่วน เสีย 10 ส่วน คนทั้งหลายแหล่จะประสบทุกข์ตรากตรำโกรธแค้น เพราะแห้งแล้งของกินบ้าง จะพินาศเป็นอย่างมากแลฯ