เปิดขั้นตอนใช้ แอปฯ “ถุงเงิน” ร้านค้าเราชนะ เช็กได้ที่นี่

แอปฯถุงเงิน ร้านค้าเราชนะ สรุปขั้นตอนรับการใช้จ่ายของประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการเราชนะ เช็กได้ที่นี่

ร้านค้าพวกเราชนะ ที่ลงทะเบียนร่วมแผนการพวกเราชนะ ที่เว็บไซต์ www.พวกเราชนะ.com และก็มีการเปิดใช้งานแอปฯถุงเงิน ส่วนร้านค้าธงฟ้าฯ และก็ร้านค้าในแผนการคนละครึ่ง ที่ปรับปรุง(Update) แอปพลิเคชัน“ถุงเงิน” ให้เป็นเวอร์ชันล่าสุด สามารถรองรับการใช้จ่ายของประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์ในแผนการพวกเราชนะ ได้แล้วตั้งแต่วันนี้(5 ก.พ.64) ข้างหลังแผนการพวกเราชนะ เริ่มโอนวงเงินสนับสนุนช่วยเหลือค่ายังชีพ ให้แก่ประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรัสวัววิด-19 กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ งวดแรกจำนวน จำนวน 675 หรือ 700 บาท สุดแต่กรณีแล้ววันนี้(5 ก.พ.64) จากนี้จะโอนเงินเข้าบัตรฯในวันศุกร์ของทุกสัปดาห์ เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ต่อเนื่องกัน

วิธีใช้แอปฯถุงเงิน เพื่อรับการใช้จ่ายของประชาชนผู้ได้รับสิทธิ์ในแผนการพวกเราชนะ มีขั้นตอนง่ายๆดังต่อไปนี้
กรรมวิธีการรับสิทธิ์พวกเราชนะ กรณีรับจ่ายด้วย บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

-เปิดแอปฯถุงเงิน

-เลือกพวกเราชนะ
-เลือกบัตรสวัสดิการฯ
-สแกนบัตร
-ระบุจำนวนเงิน
-รับรองการชำระเงิน
-ใส่ PIN หรือสแกนบริเวณใบหน้า

-ทำรายการสำเร็จ
กรรมวิธีการรับสิทธิ์พวกเราชนะ กรณีรับจ่ายด้วย แอปฯเป๋าตัง

-เปิดแอปฯถุงเงิน

-เลือกพวกเราชนะ
-เลือก เป๋าตัง(G-Wallet)
-ระบุจำนวนเงิน
-แสดง QR ให้ลูกค้าใช้แอปฯเป๋าตัง สแกน