เปิดขั้นตอนซื้อ พันธบัตรออมทรัพย์ เราชนะ 5 ก.พ. ผ่าน 4 แบงก์

หลังจากสำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ เปิดจำหน่ายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น “เราชนะบนวอลเล็ต สบม.” โดยจำหน่ายได้ครบ 5,000 ล้านบาท ภายใน 8 ชั่วโมง เมื่อวันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 ที่ผ่านมา

ล่าสุด วันนี้ (5 กุมภาพันธ์) ที่ทำการบริหารหนี้ฯ เปิดขายพันธบัตรออมทรัพย์พิเศษรุ่น “เราชนะ” วงเงินรวม 55,000 ล้านบาท โดยขายผ่าน 4 แบงค์ตัวแทนขาย เป็นต้นว่า – บมจ.กรุงเทพ บมจ.กรุงไทย บมจ.เกษตรกรไทย แล้วก็ บมจ.ไทยการค้าขาย
“ประเทศชาติธุรกิจ” สะสมวิธีการจองพันธบัตร “เราชนะ” ทั้งยัง 2 แนวทาง ดังนี้
จองผ่าน Mobile Banking
ขั้นตอนที่ 1 : ผู้บริโภคที่ไม่เคยลงทะเบียนซื้อพันธบัตรมาก่อน จำเป็นต้องติดต่อสาขาแบงค์ตัวแทนขาย เพื่อขอลงทะเบียน
ขั้นตอนที่ 2 : จากนั้น สามารถทำรายการจำหน่ายได้ ผ่านแอพพลิเคชั่นแล้วก็เว็บไซต์ Mobile banking ของ 4 แบงค์ ที่เปิดขาย
จองผ่านสาขาแบงค์
ขั้นตอนที่ 1 : ผู้บริโภคที่ไม่เคยลงทะเบียนซื้อพันธบัตรมาก่อน สามารถติดต่อลงทะเบียนได้ที่แบงค์ตัวแทนขาย ดังนี้
• แบงค์ไทยการค้าขาย
• แบงค์กรุงไทย
• แบงค์กรุงเทพ
• แบงค์เกษตรกรไทย
สำหรับเอกสารประกอบกิจการลงทะเบียน มีดังนี้
• สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน
• สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินออม (จะต้องเป็นชื่อเดียวกับผู้ครอบครองเจ้าของ)
ขั้นตอนที่ 2 : จากนั้นสามารถทำรายการจำหน่ายได้ที่ สาขาแบงค์ตัวแทนขาย