เช็กเลย!ธ.ก.ส.โอนเงินประกันรายได้ให้ผู้ปลูกข้าว ปี 64/65 วันแรกกว่าหมื่นล้าน

ธ.ก.ส.โอนเงินประกันรายได้ให้ผู้ปลูกข้าว ปี 64/65 วันแรกวงเงินรวม 13,225 ล้านบาท ลดภาระค่าใช้จ่ายแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำ

วันนี้ (9 พ.ย. 64)นายกษาปณ์ เงินรวง รองผู้จัดการแบงค์เพื่อการกสิกรรมรวมทั้งสหกรณ์การกสิกรรม (ธ.ก.ส.) เปิดเผยว่า ธ.ก.ส. ได้รับมอบหมายให้ดำเนินชำระเงิน ตามโครงงานรับรองรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ปี 2564/65 วงเงินรวม 13,225 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าว รวมทั้งป้องกันการเสี่ยงด้านราคาไม่ให้เจอปัญหาขาดทุน ลดภาระค่าใช้สอยสำหรับการแก้ไขราคาผลผลิตย่ำแย่จากเหตุการณ์ เศรษฐกิจโลก การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 รวมทั้งอุทกภัย โดยที่กลไกตลาดยังคงดำเนินงานปกติ
ซึ่งวันนี้ ธ.ก.ส. ได้เริ่มโอนเงินส่วนต่างการรับรองรายได้เป็นวันแรก มีเกษตรกรได้รับประโยชน์จำนวน 530,842 ครอบครัว เป็นเงิน 11,230.69 ล้านบาท

การโอนเงินดังที่กล่าวถึงแล้ว เป็นไปตามโครงงานรับรองรายได้แก่เกษตรกรผู้ปลูกข้าว 5 ชนิด ตัวอย่างเช่น ข้าวเปลือกหอมมะลิ ตันละ 15,000 บาท ครอบครัวละไม่เกิน 14 ตัน ข้าวเปลือกหอมมะลินอกเขต ตันละ 14,000 บาท ครอบครัวละไม่เกิน 16 ตัน ข้าวเปลือกเจ้า ตันละ 10,000 บาท ครอบครัวละไม่เกิน 30 ตัน ข้าวเปลือกหอมจังหวัดปทุมธานี ตันละ 11,000 บาท ครอบครัวละ ไม่เกิน 25 ตัน รวมทั้งข้าวเปลือกเหนียว ตันละ 12,000 บาท ครอบครัวละไม่เกิน 16 ตัน

สำหรับหลักเกณฑ์การชำระเงินรับรองรายได้ เกษตรกรต้องจดทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าวปีการผลิต 2564/65 กับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ รวมทั้งจะต้องแจ้งวันที่คาดว่าจะเก็บเกี่ยว เพื่อใช้เป็นข้อมูลช่วงเวลาที่เกษตรกรจะได้รับสิทธิทดแทน โดยกรมส่งเสริมการเกษตรจัดส่งข้อมูลการจดทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกข้าว แบ่งตามช่วงเวลาที่เก็บเกี่ยวรวมทั้งคำนวณปริมาณการผลิต โดยใช้พื้นที่ทั้งผองที่จดทะเบียนปลูกข้าวแต่ละชนิด คูณผลผลิตเฉลี่ยต่อไร่เป็นปริมาณการผลิตที่จะต้องทดแทน แต่จะต้องไม่เกินจำนวนที่กำหนดไว้ข้างต้น ส่งให้ ธ.ก.ส. เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการชำระเงิน

แล้วต่อจากนั้น ธ.ก.ส. จะทำงานชำระเงินเข้าบัญชีเกษตรกรโดยตรง ข้างใน 3 วัน นับตั้งแต่วันที่ได้รับราคากฏเกณฑ์กึ่งกลางอ้างอิงในแต่ละรอบจากคณะอนุกรรมการควบคุมดูแลรวมทั้งกำหนดเกณฑ์กึ่งกลางอ้างอิงโครงงานรับรองรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ซึ่งเกษตรกรสามารถวิเคราะห์ผลของการโอนเงินได้ทางแอปพลิเคชัน ธ.ก.ส. A-Mobile ตลอด 24 ชั่วโมง รวมทั้งจะมีใจความแจ้งเตือนเงินเข้าบัญชีผ่าน LINE Official BAAC Family กรณีที่ลูกค้าสมัครใช้บริการ BAAC Connect

รูปภาพจาก : ผู้สื่อข่าว TNN ONLINE