เงื่อนไขลงทะเบียนรับสิทธิ ลดค่าน้ำ-ค่าไฟ “บัตรคนจน” 12 เดือน

เปิดเงื่อนไขลงทะเบียนรับสิทธิ “ลดค่าน้ำ-ค่าไฟ” ผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ 12 เดือน (ต.ค. 64-ก.ย. 65)

วันที่ 4 เดือนตุลาคม 2564 นักข่าวแถลงการณ์ว่า คณะรัฐมนตรี (คณะรัฐมนตรี) ลงความเห็นเห็นชอบขยายระยะเวลามาตรการทุเลาภาระค่าไฟฟ้าแล้วก็ค่าน้ำให้แก่ผู้มีบัตรผลประโยชน์แห่งเมือง ตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564-เดือนกันยายน 2565 รวมระยะเวลา 12 เดือน โดยผู้ที่ยังไม่เคยได้รับสิทธิสามารถลงทะเบียนผ่านเว็บ หรือวอล์กอิน ไปยังหน่วยงานของการประปา แล้วก็การไฟฟ้าได้

ขั้นตอนลงทะเบียนรับสิทธิ “ลดค่าน้ำ-ค่าไฟ” บัตรผลประโยชน์แห่งเมือง 12 เดือน
“ประเทศชาติธุรกิจ” สรุปข้อตกลงผู้ถือบัตรสวัสดิแห่งเมือง ที่มีสิทธิรับการลดราคาค่าน้ำแล้วก็ค่าไฟฟ้า ก่อนที่จะทำการลงทะเบียน มาให้ดังนี้

เงื่อนรับสิทธิลดค่าไฟ
1. ผู้ใช้ไฟฟ้าจะต้องเป็นผู้มีสิทธิในบัตรผลประโยชน์แห่งเมือง จะได้รับสิทธิ 1 สิทธิต่อครัวเรือนต่อบิลเดือน แล้วก็ต่อหนึ่งเลขลำดับผู้ใช้ไฟฟ้าเพียงแค่นั้น

2. ผู้มีสิทธิในบัตรผลประโยชน์แห่งเมือง จะได้รับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้าระดู ตามที่เจาะจงในใบแจ้งค่าไฟฟ้าแต่ไม่เกิน 315.-บาท (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) ต่อครัวเรือนต่อบิลเดือน กรณีที่ค่าไฟฟ้าเกิน 315.-บาท(รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม) จะไม่ได้สิทธิจากมาตรการนี้

3. ผู้ใช้ไฟฟ้าจำต้องจ่ายเงินค่าไฟฟ้าเต็มปริมาณตามที่เจาะจงในใบแจ้งค่าไฟฟ้า แล้วก็กรมบัญชีกลางจะจ่ายเงินคืนผ่านบัตรผลประโยชน์แห่งเมืองให้ต่อไป

4. ผู้ใช้ไฟฟ้าที่ได้รับสิทธิไฟฟ้าฟรีไม่เกิน 50 หน่วยในเดือนใด จะไม่ได้รับสิทธิตามบัตรผลประโยชน์แห่งเมืองในเดือนนั้น

5. ผู้มีสิทธิในบัตรผลประโยชน์แห่งเมือง แล้วก็ปรารถนาใช้สิทธิสำหรับในการช่วยเหลือค่าไฟฟ้า จำต้องลงทะเบียนผ่านหนทางที่ กฟภ. ระบุ แล้วก็ให้ข้อมูลถูกครบสมบูรณ์
6. เริ่มได้รับสิทธิตั้งแต่ค่าไฟฟ้าระดู เดือนตุลาคม 2564 – เดือนกันยายน 2565

เงื่อนรับสิทธิลดค่าน้ำ
1. จำต้องลงทะเบียนขอรับสิทธิ์การใช้สิทธิ์บัตรผลประโยชน์แห่งเมืองกับ การประปานครหลวง โดยผู้มีบัตรผลประโยชน์แห่งเมืองที่เคยลงทะเบียนรับสิทธิ์ไว้กับ การประปานครหลวง แล้ว ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่

2. เริ่มได้รับสิทธิตั้งแต่ใบแจ้งค่าน้ำระดู เดือนตุลาคม 2564 – เดือนกันยายน 2565

3. ใบแจ้งค่าน้ำที่มีการใช้น้ำประปาระดูไม่เกิน 315 บาท

ถ้าเกิดมีการใช้น้ำประปาไม่เกิน 100 บาท จะได้รับการสนับสนุนวงเงินค่าน้ำตามปริมาณค่าน้ำที่ใช้จริง
ถ้าเกิดมีการใช้น้ำประปาเกิน 100 บาท แต่ไม่เกิน 315 บาท จะได้รับการสนับสนุนวงเงินค่าน้ำปริมาณ 100 บาท
ถ้าเกิดมีการใช้น้ำประปาเกิน 315 บาท จะไม่ได้รับการสนับสนุนวงเงินค่าน้ำ
4. ผู้ใช้น้ำจำต้องจ่ายเงินค่าน้ำตามที่เจาะจงในใบแจ้งค่าน้ำ ให้การประปาเมืองหลวงตามปกติ (รองรับทุกหนทางการจ่ายเงินที่ การประปานครหลวง มีให้บริการ) แล้วก็กรมบัญชีกลางจะโอนเงินการสนับสนุนวงเงินค่าน้ำผ่านบัตรผลประโยชน์แห่งเมืองให้ลูกค้าในตอนกลางเดือนถัดไป

5. สิทธิลดค่าน้ำนี้ไม่ครอบคลุมสำหรับผู้ใช้น้ำในห้องพักหรือห้องชุด