เงินสงเคราะห์ลูก จ่ายส่วนปรับเพิ่ม 800 บาท ย้อนหลัง 3 เดือน วันนี้!

กระทรวงแรงงาน เริ่มจ่ายเงินอนุเคราะห์บุตรให้ผู้เอาประกันตน ย้อนไป 3 เดือน วันนี้ (30 เม.ย.) วันแรก หลังปรับเพิ่มเป็น 800 บาท

วันที่ 30 เดือนเมษายน 2564 นักข่าวรายงานว่า กระทรวงแรงงานเริ่มทยอยจ่ายเงินอนุเคราะห์บุตรให้กับผู้เอาประกันตน ที่มีบุตรอายุตั้งแต่ทีแรกกำเนิด-6 ปี ทีละไม่เกิน 3 คน หลังปรับเพิ่มจากเดือนละ 600 บาท เป็น 800 บาท โดยเป็นการจ่ายเงินในส่วนที่ปรับมากขึ้น ย้อนไป 3 เดือน ตั้งแต่เดือนมกราคม-เดือนมีนาคม 2564

ก่อนหน้านี้ที่ผ่านมา เว็บราชกิจจานุเบกษา ได้ประกาศกฎกระทรวง การจ่ายคุณประโยชน์ตอบแทนในกรณีอนุเคราะห์บุตร (ฉบับที่ 2) พุทธศักราช2564 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 เดือนมกราคม 2564 เป็นต้นไป
ดังนี้ เนื่องจากเห็นเป็นการสมควรเพิ่มอัตราการจ่ายคุณประโยชน์ตอบแทนในกรณีอนุเคราะห์บุตร เพื่อผู้เอาประกันตนได้รับเงินคุณประโยชน์ตอบแทนในกรณีอนุเคราะห์บุตรในอัตราที่สูงขึ้น อันเป็นการบรรเทาภาระหน้าที่ของผู้เอาประกันตนและให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ทางด้านเศรษฐกิจและสังคมในขณะนี้ จึงจำเป็นที่จะต้องออกกฎกระทรวงนี้
ถ้าเกิดมีข้อสงสัยเพิ่ม ผู้เอาประกันตนสามารถถามรายละเอียดเพิ่มเติมเหมาะ สำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่ทั้ง 12 ที่/จังหวัด/สาขา/ที่ท่านสะดวก หรือโทร1506 (ข้าราชการให้บริการตลอด 1 วัน)

วิธีเช็กเงินอนุเคราะห์บุตร

• ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น SSO Connect หรือเข้าเว็บ www.sso.go.th

• ต่อจากนั้นเข้าระบบ ถ้าเกิดยังมิได้เป็นสมาชิกสามารถสมัครผ่านระบบก่อน (ลงทะเบียนสมัครสมาชิก)

• ผู้ที่เข้าผ่านแอปฯ กดเลือกรายการอาหาร “การเบิกสิทธิประโยชน์” ส่วนผู้ที่เข้าผ่านเว็บกดเลือกรายการอาหาร “การใช้สิทธิประโยชน์ตอบแทน”

• ระบบจะแสดงรายการจ่ายเงินอนุเคราะห์บุตร เป็นรายเดือนไว้ให้ตามสิทธิ์ของผู้เอาประกันตน

mom1