อานนท์ โพสต์ รัฐประหารมีแน่ เที่ยวนี้ชั่วร้าย แบบ 6 ตุลาคม 19

ดร.อานนท์ โพสต์ อีกไม่นานมีรัฐประหารแน่ๆ เที่ยวนี้จำต้องโหดเหี้ยม แบบ 6 ต.ค. 2519 ประชาชนโง่-ชั่วช้า-ต่ำช้า-เห็นแก่ตัว เป็นประชาธิปไตยเมื่อใด เสียหายเมื่อนั้น

วันที่ 27 เมษายน 2564 ผศ.ดร.อานนท์ อำนาจวรวิชญ์ คุณครูประจำภาควิชาสถิติประยุกต์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์ (NIDA) โพสต์ใจความผ่านเฟซบุ๊กประเด็นการรัฐประหาร ระบุว่า อีกไม่นานมีรัฐประหาร แน่ๆ รวมทั้งจำต้องโหดเหี้ยม แบบ 6 ต.ค. 2519 ด้วย ใจความมีดังนี้

รัฐประหารมีความสำคัญสำหรับการประเทศไทย ในฐานะของเครื่องตัดไฟ รัฐประหารมิได้ทำให้เมืองไทยรุ่งโรจน์นัก แต่ว่าทำให้ไม่มอดม้วยหรือตามทั้งหมดกำเนิดสงครามกลางเมือง เมื่อใดก็ตามมีประชาธิปไตยเต็มใบเมื่อใด เมืองไทยรุ่งโรจน์ไปน้อยมาก ตีกันอย่างมาก ประชาธิปไตยครึ่งใบแบบสมัยพลเอกเปรม ติณสูลานนท์ เหมาะกับเมืองไทยมาก แต่ว่าจำต้องได้คนเก่งรวมทั้งคนดีแบบป๋าเปรมขอรับ
ถ้าสถานการณ์มันกัดเซาะมาก รัฐประหารมีความสำคัญ ป้องกันสงครามกลางเมือง ขจัดภัยของชาติรวมทั้งราชบัลลังก์ ผมมีความคิดว่าอีกไม่นานสิ่งที่จำเป็นที่จะทำรัฐประหารมีแน่ๆ ไม่มีทางหลบหลีก รวมทั้งรัฐประหารเที่ยวนี้จำต้องกำจัดให้สิ้นซากไม่ให้เหลือขยะแผ่นดิน จำต้องโหดเหี้ยม แบบ 6 ต.ค. 19 ที่ทำให้กรรมวิธีการฝ่ายซ้ายจัดกระเจอะกระเจิงไม่ผุดไม่เกิดมาแทบ 30 ปี เที่ยวนี้ก็จำต้องทำ ขจัดขยะแผ่นดินให้สิ้นซากเสียก่อน แล้วรีบถวายคืนพระราชอำนาจ

เมืองไทยจำต้องปกครองด้วยระบอบราชาธิปไตยที่มีรัฐธรรมนูญ (Constitutional monarchy) ไม่ใช่สมบูรณาญาสิทธิราชย์ (Absolute monarchy) และไม่จำต้องเป็นประชาธิปไตย (Democracy) อะไรเลย

ถ้าประชาชนโง่ ประชาชนชั่วช้า ประชาชนต่ำช้า ประชาชนเห็นแก่ตัว เป็นประชาธิปไตยเมื่อใด พินาศเมื่อนั้น ประชาชนยิ่งใหญ่มิได้ จำต้องประโยชน์ต่างๆที่ได้รับจากประชาชนยิ่งใหญ่ ท่านพุทธทาสภิกษุกล่าวไว้ ประชาชนควรจะมีธรรมะก่อนก็เลยเป็นประชาธิปไตยได้ ธรรมาธิปไตยจำต้องมาก่อน

anon1