อัปเดตความก้าวหน้าโครงงาน “พวกเราชนะ” ตระเตรียมแจกเงินเพิ่มคนละ 2,000 บาท

ความก้าวหน้าโครงการ “เราชนะ” เตรียมแจกเงินเพิ่มคนละ 2,000 บาท มีผู้ได้รับสิทธิ์แล้วรวม 32.9 ล้านคน คิดเป็นมูลค่าการใช้จ่ายหมุนวนในระบบเศรษฐกิจไทยกว่า 204,062 ล้านบาท

1. ประชากรกรุ๊ปผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งเมือง ปริมาณ 13.7 ล้านคน ได้มีการใช้จ่ายเมื่อวันที่ 5 ก.พ. 2564 เป็นต้นมา ปริมาณ 73,722 ล้านบาท

2. ประชากรกรุ๊ปที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในโครงการเราท่องเที่ยวร่วมกันรวมทั้งคนละครึ่ง รวมทั้งกรุ๊ปประชากรทั่วๆไปที่สมัครสมาชิกทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ที่ผ่านการคัดกรองคุณลักษณะเบื้องต้นรวมทั้งการันตีการใช้สิทธิ์ร่วมโครงการฯ แล้ว ปริมาณ 16.8 ล้านคน รวมทั้งมีการใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์สะสมเมื่อวันที่ 18 ก.พ. 2564 เป็นต้นมา ปริมาณ 115,150 ล้านบาท

3. ประชากรกรุ๊ปคนที่อยากได้การช่วยเหลือเป็นพิเศษที่ผ่านการคัดกรองคุณลักษณะแล้ว ปริมาณ 2.4 ล้านคน มียอดใช้จ่ายวงเงินสิทธิ์สะสมเมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2564 เป็นต้นมา ปริมาณ 15,190 ล้านบาท

wewin1

ทั้งนี้ ทำให้มีผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการฯ แล้ว รวมทั้งสิ้นปริมาณ 32.9 ล้านคน คิดเป็นมูลค่าการใช้จ่ายหมุนวนในระบบเศรษฐกิจไทยแล้วกว่า 204,062 ล้านบาท รวมทั้งมีผู้ได้รับสิทธิ์ในโครงการฯ ที่ใช้จ่ายจนครบวงเงินสิทธิ์แล้ว ปริมาณ 24.9 ล้านคน ซึ่งได้แก่การใช้จ่ายผ่านผู้ประกอบกิจการร้านค้าธงฟ้าราคาย่อมเยาพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่นที่มีแอปพลิเคชัน “ถุงเงิน” ร้านรวงคนละครึ่งที่ตกลงยินยอมเข้าร่วมโครงการฯ รวมถึงผู้ประกอบกิจการร้านรวงรวมทั้งผู้ให้บริการที่สมัครสมาชิกเข้าร่วมโครงการฯ ปริมาณทั้งปวง

มากกว่า 1.3 ล้านธุรกิจการค้า
อย่างไรก็ดี ปัจจุบันเมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 ครม. เห็นชอบมาตรการบรรเทาผลพวงการแพร่ระบาดเชื้อไวรัส โควิด-19 ระลอกเมษายน 2564 โดยใช้เงินกู้ 225,500 ล้านบาท สำหรับเพื่อการเพิ่มวงเงินโครงการ เราชนะ ปริมาณ 32.9 ล้านคนอีกสัปดาห์ละ 1,000 บาท เป็นระยะเวลา 2 สัปดาห์ วงเงินรวม 67,000 ล้านบาท.