องค์การเภสัชกรรมเคาะราคาขายวัคซีนโมเดอร์นา โดสละ 1,100 แต่ รพ.เอกชนแจ้ง 1,700

องค์การเภสัชกรรม (GPO) เผย ขายวัคซีนโมเดอร์นา ให้โรงพยาบาลเอกชน โดสละ 1,100 บาท โดยจะนำเข้ามาในช่วงแรกในไตรมาส 4/2564 จำนวน 3.9 ล้านโดส และไตรมาสที่ 1/2565 จำนวน 1.1 ล้านโดส

วันนี้ (30 ไม่.ย.) นายแพทย์เพชรตาแมว ด่านวิบูลย์ ผู้อำนวยการองค์การเภสัชกรรม ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการจัดหาวัคซีนโมเดอร์ทุ่งนา ว่า องค์การเภสัชกรรมมีการกำหนดราคาขายวัคซีนโมเดอร์ทุ่งนาให้กับโรงหมอเอกชนแล้ว โดยขายโดสละ 1,100 บาท รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม ค่าขนส่ง และค่าประกันภัยรายตัว ซึ่งต่อจากนี้สโมสรโรงหมอเอกชนจะไปกำหนดราคากลางค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าบริการฉีดที่เป็นอัตราเดียวกันทุกโรงหมอถัดไป
ช่วงเวลาเดียวกันแต่ละโรงหมอจะได้ประกาศให้ราษฎรสั่งจองหรือการันตีการจองอย่างเป็นทางการในต้นเดือนเดือนกรกฎาคมนี้ เพื่อส่งจำนวนการจองของแต่ละโรงหมอให้กับองค์การฯ อย่างเป็นทางการ เพื่อองค์การฯ จะได้ปฏิบัติการจัดสรรให้สอดคล้องกับจำนวนที่บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด นำเข้ามา โดยทางบริษัทจะทยอยจัดส่งให้ในงวดแรกในไตรมาส 4/2564 จำนวน 3.9 ล้านโดส และงวดที่ 2 ในไตรมาสที่ 1/2565 จำนวน 1.1 ล้านโดส

ส่วนการปฏิบัติการหาวัคซีนเพิ่มเติมนั้น องค์การฯ ได้ผสานกับบริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด แล้ว ถ้าได้รับการยืนยันจำนวนเพิ่มเติมจากบริษัท ทางองค์การฯ แจ่มแจ้งให้ทราบถัดไป

ทั้งนี้ การจัดหาวัคซีนโมเดอร์ทุ่งนาเป็นการนำเข้าโดยบริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด องค์การเภสัชกรรมเป็นผู้แทนภาครัฐที่จัดซื้อเพื่อมาจัดจำหน่ายให้กับโรงหมอเอกชนตามทางข้อกำหนดของบริษัทโมเดอร์ทุ่งนาต่างแดน
แต่ ช่วงวันที่ 28 ไม่.ย. ก่อนหน้านี้ที่ผ่านมา นายแพทย์เฉลิม หาญการซื้อขาย นายกสโมสรโรงหมอเอกชน เปิดเผยว่า สโมสรโรงหมอเอกชน องค์การเภสัชกรรม และบริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด ซึ่งเป็นผู้แทนจัดจำหน่ายวัคซีนของ โมเดอร์ทุ่งนา มีการร่วมประชุมเพื่อกำหนดราคาให้บริการวัคซีนหนทางโมเดอร์ทุ่งนาของโรงหมอเอกชน โดยที่ระบุอัตราให้บริการฉีดวัคซีนโมเดอร์ทุ่งนา 2 เข็ม อยู่ที่ 3,400 บาท หรือ 1,700 บาท/เข็ม ในอัตราเดียวกันทุกโรงหมอเอกชนที่ให้บริการ และเป็นราคาสุทธิที่รวมค่าวัคซีน ค่าใช้จ่ายที่เป็นค่าบริการ และค่าประกันวัคซีนทั้งผองแล้ว
• โรงพยาบาลเอกชนเคาะราคา “โมเดอร์ทุ่งนา” อีกรอบ เข็มละ 1,700 บาท เริ่มชำระเงิน 1 กรกฎาคมนี้