วิธีตรวจสอบสิทธิ์ “เราชนะ” รับเงินเยียวยา 7,000 บาท เช็กง่ายใน 5 ขั้นตอน

วิธีตรวจสอบสถานะผู้ได้รับสิทธิ์ “เราชนะ” ผ่านเว็บไซต์ www.เราชนะ.com สำหรับกลุ่มประชาชนที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง”

ความคืบหน้า แผนการ “เราชนะ” ภายหลังกระทรวงการคลังได้ประกาศผลของการคัดกรองคุณสมบัติ สำหรับกลุ่มราษฎรที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลของแอปพลิเคชัน “เป๋าตัง” ในแผนการคนละครึ่งรวมทั้งเราเที่ยวร่วมกัน ที่ยืนยันตัวตนเสร็จข้างในวันที่ 27 มกราคม 2564 (กลุ่มราษฎรที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลฯ) สามารถสำรวจผลของการคัดกรองได้ตั้งแต่วันที่ 5 ก.พ. 2564 ผ่านทางเว็บไซต์ www.เราชนะ.com ไปแล้วนั้น
สำหรับผู้ที่อยากได้สำรวจสถานะผู้ได้รับสิทธิ “เราชนะ” มีดังนี้
1. เข้าสู่เว็บไซต์ www.เราชนะ.com
2. คลิกคำว่า “สำรวจสถานะผู้ได้รับสิทธิ” (ปุ่มสีน้ำเงิน) หรือ คลิก ตรงนี้
3. กรอกข้อมูล เพื่อสำรวจสถานะ
• ลำดับที่บัตรประชาชน 13 หลัก
• ชื่อภาษาไทย
• ชื่อสกุลภาษาไทย
• วัน/เดือน/ปีเกิด

4. เมื่อกรอกข้อมูลครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว กดคำว่า “สำรวจสถานะ”
5. ระบบจะแสดงสถานะ

ดังนี้ กลุ่มราษฎรที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลฯ ที่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติรวมทั้งได้รับสิทธิ์ร่วมเข้าแผนการเราชนะจะได้รับการโอนวงเงินสิทธิ์ทีแรกในวันที่ 18 ก.พ. 2564 ปริมาณ 2,000 บาท รวมทั้งจะได้รับวงเงินสิทธิ์เพิ่มเป็นรายสัปดาห์ทุกวี่วันพฤหัสบดีจนวงเงินสิทธิ์ครบ 7,000 บาท โดยกลุ่มราษฎรที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลฯ สามารถสะสมวงเงินสิทธิ์ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้น รวมทั้งสามารถใช้จ่ายผ่านแอปพลิเคชันเป๋าตังได้ จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 64

สำหรับกลุ่มราษฎรที่อยู่ในระบบฐานข้อมูลฯ ที่สำรวจสถานะแล้วพบว่า “ไม่ผ่านการคัดกรองคุณสมบัติ” สามารถแสดงความจำนงขอทวนสิทธิ์ได้ทาง www.เราชนะ.com แค่นั้น โดยสามารถแสดงความจำนงได้ตั้งแต่วันที่ 8 ก.พ.-8 มี.ค. 64 รวมทั้งสามารถสำรวจผลของการทวนสิทธิ์ได้ทางเว็บไซต์ดังที่ได้กล่าวมาแล้วข้างต้นอย่างเดียวกัน
อย่างไรก็ตาม กระทรวงการคลัง จะนำข้อมูลของท่านไปคัดกรองใหม่อีกที ตามคุณสมบัติที่คณะรัฐมนตรีลงความเห็นเห็นดีเห็นชอบตอนวันที่ 19 ม.ค. 2564 รวมทั้งกระทรวงการคลัง จะถือว่าผลของการไตร่ตรองทวนสิทธิ์เป็นอันหมด.