รมว.ศึกษาธิการ เผยมติที่ประชุม เลื่อนเปิดภาคเรียน เป็น 1 มิ.ย. 64

“ตรีนุช” เปิดเผยมติที่ประชุมข้างหลังร่วมปรึกษาขอคำแนะนำหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการ เลื่อนเปิดเทอมจาก 17 พฤษภาคม เป็น 1 มิ.ย. 64

วันที่ 27 เม.ย. 2564 น.ส.ตรีนุช เทียนทองคำ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ เปิดเผยข้างหลังการสัมมนากับหน่วยงานในสังกัดทั้งยังคณะกรรมการการศึกษาเล่าเรียนขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) คณะกรรมการการอาชีวศึกษา (กอศ.) คณะกรรมการช่วยเหลือการศึกษาเล่าเรียนเอกชน (กช.) รวมทั้งที่ทำการช่วยเหลือการศึกษานอกระบบรวมทั้งการศึกษาเล่าเรียนตามอัธยาศัย (กรมการศึกษานอกโรงเรียน) ว่า ที่ประชุมมีมติเลื่อนการเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 จากวันที่ 17 พฤษภาคม 2564 เป็นวันที่ 1 มิ.ย. 2564 เพราะเหตุการณ์การระบาดของของโรควัววิด-19
พร้อมกำหนดกรรมวิธีปฏิบัติการ เพื่อไม่ให้การเลื่อนวันเปิดภาคเรียนกระทบต่อช่องทางสำหรับเพื่อการเรียนรู้รวมทั้งสิทธิของผู้เรียน ดังนี้

• ช่วงเวลาจากวันที่ 17-30 พฤษภาคม 2564 ให้สถานศึกษา ครู รวมทั้งพนักงาน เตรียมความพร้อมในด้านตึกสถานที่ การจัดการเรียนการสอน รวมทั้งอื่นๆเพื่อรองรับการเปิดภาคเรียน
• ติดต่อรวมทั้งทำความเข้าใจกับผู้ดูแลสำหรับเพื่อการเลื่อนวันเปิดภาคเรียน
• ครู บางทีอาจไปเยี่ยมเด็กนักเรียน นักศึกษาที่บ้าน
• ดำเนินกิจกรรมเสริมให้แก่ผู้เรียน ซึ่งบางทีอาจใช้ระบบออนไลน์ หรือระบบอื่นๆที่สมควร โดย

ใคร่ครวญตามบริบทรวมทั้งประกาศของศูนย์บริหารเหตุการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสวัวโรท้องนา 2019 (ศบค.) รวมทั้งคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัด
อย่างไรก็ดี กระทรวงศึกษาเล่าเรียนจะให้คะแนนเป็นระยะ สำหรับโรงเรียนที่อยู่นอกเขตเมือง ซึ่งได้รับผลพวงจากวัววิด-19 ไม่มากมาย สามารถจัดแจงจัดแจงเรียนการสอนในแบบปกติเป็นหลักดังเช่นเดิม ส่วนหมายกำหนดการปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564 ให้เป็นไปตามปฏิทินเดิมที่กำหนดไว้เป็นวันที่ 11 เดือนตุลาคม 2564.