รพ.ธนบุรี เปิดลงทะเบียน “โมเดอร์นา” ดีเดย์ฉีด ต.ค.นี้ คลุมทุกภาคทั่วไทย

เครือ รพ.ธนบุรี เปิดลงทะเบียน “โมเดอร์นา” ดีเดย์ฉีด ต.ค.นี้ คลุมทุกภาคทั่วไทย ย้ำวัคซีนมีจำกัด

thonn

วันที่ 1 เดือนมิถุนายน 2564 ผู้รายงานข่าวกล่าวว่า โรงพยาบาลธนบุรี เปิดสมัครสมาชิกแสดงความพึงพอใจฉีดยาโมเดอร์ที่นา สำหรับกรุ๊ปพลเมืองทั่วไป โดยลงรายละเอียดคาดว่าพร้อมฉีดเดือน ตุลาคม64 ทั้งนี้ วัคซีนโมเดอร์นาที่จะนำเข้ามามีปริมาณจำกัด
โดยจะฉีดยาผ่านโครงข่าย โรงพยาบาลธนบุรี ที่มีอยู่ทั่วทั้งประเทศ ดังต่อไปนี้
1.พื้นที่กรุงเทพมหานคร เช่น โรงพยาบาลธนบุรี1, โรงพยาบาลธนบุรี2 และก็ โรงพยาบาลธนบุรี บำรุงเมือง
2.ภาคกึ่งกลาง เช่น โรงพยาบาลธนบุรี บูรณาการ จ.ปทุมธานี, โรงพยาบาลเจริญ-ธนบุรี จ.ปทุมธานี, โรงพยาบาลราชธานี จังหวัดอยุธยา และก็ โรงพยาบาลธนบุรี อู่ทองคำ จ.สุพรรณ
3.ภาคเหนือ เช่น โรงพยาบาลลานที่นา จ.เชียงใหม่
4.ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ เช่น โรงพยาบาลอุบลรัตน์ ธนบุรี จ.อุบลราชธานี, โรงพยาบาลราชพฤกษ์ จ.ขอนแก่น, โรงพยาบาลร้อยเอ็ด ธนบุรี จ.ร้อยเอ็ด และก็ โรงพยาบาลจังหวัดกาฬสินธุ์ ธนบุรี จ.จังหวัดกาฬสินธุ์
5.ภาคใต้ เช่น โรงพยาบาลสิโรรส จังหวัดยะลา, โรงพยาบาลราษฎร์ยินดี จ.จังหวัดสงขลา, โรงพยาบาลธนบุรี ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช และก็ โรงพยาบาลธนบุรี จังหวัดชุมพร จ.จังหวัดชุมพร
6.ภาคทิศตะวันออก เช่น โรงพยาบาลสิริเวช จ.จันทบุรี
แม้กระนั้น ยังไม่มีตัวเลขราคาที่กระจ่างแจ้งออกมา แต่คาดว่าจะเป็นราคาเดียวกันทั่วทั้งประเทศ ตามที่สมาคมโรงหมอเอกชนเคยระบุไว้ที่ผ่านมา