“พระมหากษัตริย์” พระราชทานผ้าไตร วัดจัดพิธีการเจริญพระพุทธมนต์วันเหมือนวันเกิด “เจ้าคุณพระสินีนาฏ”

1047860-7

“พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว” ทรงพระได้โปรดโปรดเกล้าฯ พระราชทานไตรจีวรและเครื่องไทยธรรม มอบให้ประธานพระสงฆ์ 41 วัด ในการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันคล้ายวันเกิด “เจ้าคุณพระสินีนาฏ” ในตอนที่วัดศรีลูกสาวราม ฉีดวัคซีนโควิดให้สามัญชนฟรี 1,000 คน มอบให้เป็นกุศลแด่ “เจ้าคุณพระสินีนาฏ”

ตอนวันที่ 26 มกราคม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระได้โปรดโปรดเกล้าฯ พระราชทานไตรจีวรและเครื่องไทยธรรม มอบให้ประธานพระสงฆ์ ให้กับวัดที่มีการจัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในวันคล้ายวันเกิด เจ้าคุณพระสินีนาฏ งามกัลยา วันที่ 26 มกราคม2565 ​โดยที่วัดศรีลูกสาวราม พระเทวดาประสิทธิมนต์ หรือ “หลวงพ่อเณร” เจ้าอาวาสวัดศรีลูกสาวราม เป็นประธานฝ่ายพระสงฆ์ และนายสิปป์บวร แก้วงาม รองผอ.รักษาราชการแทน ผอ.สำนักงานพุทธศาสนาแห่งชาติ (พศาสตราจารย์)​ เป็นประธานฝ่ายคฤหัสถ์ มอบให้ไตรจีวรและจตุปัจจัยพระราชทาน ในพิธีเจริญพระพุทธมนต์ มอบให้ภัตตาหารเพล และมอบให้ทุนสำหรับการศึกษาแด่ภิกษุสามเณร นอกจากนี้วัดศรีลูกสาวราม ยังร่วมกับ โรงพยาบาลราชพิพรรธน์ จัดบริการฉีดวัคซีนโควิดให้สามัญชนฟรี 1,000 คน มอบให้เป็นกุศลแด่เจ้าคุณพระสินีนาฏ งามกัลยา​ ด้วย

1047841-1024

พระเทวดาประสิทธิมนต์ พูดว่า พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระได้โปรดโปรดเกล้าฯ พระราชทานไตรจีวรและเครื่องไทยธรรมให้กับวัดศรีลูกสาวราม จัดพิธีเจริญพระพุทธมนต์ เนื่องในช่องทางวันคล้ายวันเกิด เจ้าคุณพระสินีนาฏ งามกัลยา วันที่ 26 มกราคม2565 นอกจากนี้ในช่องทางดังที่กล่าวมาแล้ววัดศรีลูกสาวราม ร่วมกับ โรงพยาบาลราชพิพรรธน์ สำนักการแพทย์ จ.กรุงเทพฯ จัดฉีดวัคซีนคุ้มครองปกป้องโควิด-19 ฟรี ให้กับสามัญชนทั่วไปแบบวอล์กอิน จำนวน 1,000 คน มอบให้เป็นกุศลแด่เจ้าคุณพระสินีนาฏ งามกัลยา โดยนับได้ว่าเป็นวัดเดียวในประเทศที่มีการจัดเจริญพระพุทธมนต์ และฉีดวัคซีนโควิดให้สามัญชนฟรี เนื่องในช่องทางดังที่กล่าวมาแล้วด้วย