พยากรณ์อากาศวันนี้ อีสาน อากาศเย็นถึงหนาว – กทม. มีหมอกในตอนเช้า

“กรมอุตุนิยมวิทยา” รายงาน “พยากรณ์อากาศ” ระบุ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มีอากาศเย็นถึงหนาว ส่วนภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก ยังคงมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้า

เมื่อวันที่ 13 ธันวาคม 64 อต. รายงานสภาพอากาศประจำวัน ลักษณะอากาศทั่วๆไปคาดการณ์สภาพอากาศ 1 วันข้างหน้า รอบๆความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นกำลังปานกลางยังคงปกคลุมเมืองไทยตอนบน ทำให้ภาคอีสาน มีอากาศเย็นถึงหนาว ส่วนภาคเหนือ ภาคกึ่งกลาง และภาคทิศตะวันออก ยังคงมีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในเช้าตรู่ สำหรับยอดดอยมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 7-14 องศาเซลเซียส และยอดภูมีอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 8-15 องศาเซลเซียส ขอให้สามัญชนรอบๆดังกล่าวรักษาสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยน และรอบคอบอันตรายจากการสัญจรผ่านรอบๆที่มีหมอก ส่วนเกษตรกรในภาคเหนือตอนบนควรจะระวังความทรุดโทรมต่อผลผลิตทางการเกษตรที่จะเกิดขึ้นไว้ด้วย สำหรับมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังอ่อนลง ลักษณะแบบนี้ทำให้ภาคใต้มีฝนน้อย โดยมีฝนคะนองบางพื้นที่ทางตอนล่างของภาค

อนึ่ง รอบๆความกดอากาศสูงอีกระลอกหนึ่งจากเมืองจีนได้แผ่ลงมาถึงประเทศเวียดนามและลาวตอนบนแล้ว คาดว่าจะแผ่ลงมาปกคลุมภาคอีสานของเมืองไทยในวันนี้ (13 ธันวาคม 2564) ทำให้ในช่วงวันที่ 14-15 ธันวาคม 2564 ภาคเหนือและภาคทิศตะวันออกฉียงเหนือ อุณหภูมิจะลดน้อยลง 1-3 องศาเซลเซียส ส่วนภาคกึ่งกลางและภาคทิศตะวันออก อุณหภูมิจะลดน้อยลง 1-2 องศาเซลเซียส สำหรับจังหวัดกรุงเทพและบริเวณรอบๆ อุณหภูมิจะลดน้อยลงบางส่วน
ยากรณ์อากาศสำหรับเมืองไทยตั้งแต่เวลา 06:00 วันนี้ ถึง 06:00 วันพรุ่ง

ภาคเหนือ อากาศเย็น กับมีหมอกในเช้าตรู่ อุณหภูมิต่ำสุด 16-19 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-33 องศาเซลเซียส รอบๆยอดดอยอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด 7-14 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-20 กิโลเมตร/ชม.

ภาคอีสาน อากาศเย็นถึงหนาว กับมีหมอกบางในเช้าตรู่ อุณหภูมิต่ำสุด 15-19 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 29-31 องศาเซลเซียส รอบๆยอดภูเขาอากาศหนาว อุณหภูมิต่ำสุด 8-15 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-20 กิโลเมตร/ชม.

ภาคกึ่งกลาง อากาศเย็น และมีหมอกบางในเช้าตรู่ อุณหภูมิต่ำสุด 18-22 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-20 กิโลเมตร/ชม.

ภาคทิศตะวันออก อากาศเย็น และมีหมอกบางในเช้าตรู่ อุณหภูมิต่ำสุด 20-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 32-33 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กิโลเมตร/ชม. สมุทรมีคลื่นสูงราว 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร
ภาคใต้ (ฝั่งทิศตะวันออก) ทางตอนบนของภาค: เมฆเล็กน้อย กับมีอากาศเย็นในเช้าตรู่ ทางตอนล่างของภาค: มีฝนคะนองปริมาณร้อยละ 10 ของพื้นที่

ส่วนมากรอบๆจังหวัดสงขลา ปัตตานี ยะลา และจังหวัดนราธิวาส อุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 30-32 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-35 กิโลเมตร/ชม. สมุทรมีคลื่นสูง 1-2 เมตร

ภาคใต้ (ฝั่งตะวันตก) เมฆเล็กน้อย มีฝนคะนองปริมาณร้อยละ 10 ของพื้นที่ ส่วนมากรอบๆจังหวัดตรัง และสตูล อุณหภูมิต่ำสุด 21-25 องศาเซลเซียส
อุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 15-30 กิโลเมตร/ชม. สมุทรมีคลื่นสูงราว 1 เมตร ห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตร

จังหวัดกรุงเทพและบริเวณรอบๆ อากาศเย็น และมีหมอกบางในเช้าตรู่ อุณหภูมิต่ำสุด 22-23 องศาเซลเซียส อุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียส ลมตะวันออกเฉียงเหนือ ความเร็ว 10-20 กิโลเมตร/ชม.