ประวัติน่ารู้ “วันภาษาไทยแห่งชาติ” 29 กรกฎาคม ของทุกปี

วันภาษาไทยแห่งชาติ ตรงกับวันที่ 29 กรกฎาคม ของทุกปี เป็นวันที่คนไทยควรตระหนักถึงคุณค่าและความสำคัญของภาษาไทย ซึ่งเป็นภาษาประจำชาติ อันเป็นเอกลักษณ์และวัฒนธรรมทางภาษาที่ควรค่าแก่การอนุรักษ์

ประวัติความเป็นมาของวันภาษาไทยแห่งชาติ
วันภาษาไทยแห่งชาติ มีขึ้นเพื่อระลึกถึงความสำคัญของภาษาไทย ในราวปี พุทธศักราช1826 พ่อขุนรามคำแหงมหาราชทรงประดิษฐ์ “ลายสือไทย” ขึ้นเป็นครั้งแรก ดัดแปลงปรับปรุงแก้ไขมาจากอักษรมอญและก็เขมร มีพยัญชนะ สระ วรรณยุกต์ เพื่อใช้แทนความหมายและก็เสียงต่างๆในภาษาไทย ซึ่งต่อมาได้พัฒนาเป็น “อักษรไทย” ที่เราใช้กันในปัจจุบันนั่นเอง
สำหรับวันภาษาไทยแห่งชาติ ประกาศใช้ทีแรกเมื่อ พุทธศักราช2542 โดยมีที่มาที่ไปจากเหตุเมื่อครั้งที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) เสด็จพระราชดำเนินไปอภิปรายหัวข้อ “ปัญหาการใช้คำไทย” ในการประชุมวิชาการของประชุมภาษาไทย คณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงแขนณ์มหาวิทยาลัย ในวันที่ 29 ก.ค. พุทธศักราช2505 ท่านท่านทรงแสดงความห่วงใยในภาษาไทย โดยทรงมีพระราชกระแสรับสั่งตอนหนึ่งว่า
“เรามีโชคดีที่มีภาษาของตัวเองแต่สมัยโบราณ ก็เลยเหมาะสมเป็นอย่างมากที่จะรักษาไว้ ปัญหาเฉพาะในด้านรักษาภาษานี้ก็มีหลายประการ อย่างหนึ่งจำต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในทางออกเสียงเป็น ให้ออกเสียงให้ถูกต้องแน่ชัด อีกอย่างหนึ่งจำต้องรักษาให้บริสุทธิ์ในการใช้ แปลว่า การใช้คำมาประกอบประโยค นับเป็นปัญหาที่สำคัญ ปัญหาลำดับที่สามเป็นความมั่งคั่งในคำของภาษาไทย ซึ่งพวกเรานึกว่าไม่ร่ำรวยเพียงพอ ก็เลยควรมีการกำหนดศัพท์ใหม่มาใช้ สำหรับคำใหม่ที่ตั้งขึ้นมีความจำเป็นในทางวิชาการไม่น้อย แต่บางคำที่ง่ายๆก็ต้องมี ควรจะใช้คำเก่าๆที่เรามีอยู่แล้ว ไม่สมควรจะมาตั้งศัพท์ใหม่ให้ยุ่งยาก”

Thai
ต่อมาในวันที่ 5 เดือนธันวาคม พุทธศักราช2542 เป็นวันสรรเสริญรัชกาลที่ 9 เนื่องในพระราชพิธีมหามงคลฉลองครบรอบวันพระราชสมภพ 6 รอบ ทางคณะรัฐมนตรีได้มีมติสรุปให้ วันที่ 29 ก.ค. ของทุกปี เป็น “วันภาษาไทยแห่งชาติ” และก็ใช้สม่ำเสมอมาจนถึงตอนนี้
ความสำคัญของวันภาษาไทยแห่งชาติ
• สรรเสริญและก็น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (รัชกาลที่ 9) ที่ทรงห่วงใยในภาษาไทย ได้พระราชทานแนวคิดต่างๆในการผลักดันการใช้ภาษาไทย
• ปลูกฝังให้คนไทยเห็นความสำคัญของภาษาไทย ซึ่งถือเป็นโภคทรัพย์ทางวัฒนธรรมที่ทรงคุณค่าของประเทศ ทั้งยังเป็นเอกลักษณ์ทางภาษาที่ควรค่าแก่การรักษาให้อยู่คู่ประเทศไทยสืบไป
• ยกระดับมาตรฐานการสอนภาษาไทยในโรงเรียนทุกระดับชั้น เพื่อทำให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้นในการประยุกต์ภาษาไทยอย่างถูกต้อง
• เปิดโอกาสให้หน่วยงานอีกทั้งภาครัฐบาลและก็เอกชน มีส่วนร่วมในการจัดงานกิจกรรมผลักดันภาษาประจำชาติ รวมทั้งเผยแพร่ความรู้อันเป็นคุณประโยชน์ในรูปแบบต่างๆ
กิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 2564
การมีภาษาของตนใช้ในประเทศ บ่งถึงเอกลักษณ์และก็การส่งต่อวัฒนธรรมทางภาษาจากรุ่นสู่รุ่นให้คงอยู่สืบไป สถาบันศึกษาเล่าเรียนจะกิจกรรมในวันภาษาไทยแห่งชาติเสมอๆทุกปี อาทิเช่น จัดนิทรรศการที่เกี่ยวกับภาษาไทย เปิดโอกาสให้เด็กนักเรียนแต่งคำขวัญ ประพันธ์ความเรียง-ร้อยกรอง และก็แข่งขันเรียงความในวันภาษาไทยแห่งชาติ ฯลฯ ส่วนในระดับคุณครูอาจารย์ มักจัดงานอภิปรายทางวิชาการเกี่ยวกับการศึกษาและก็การสอนภาษาไทย เพื่อเปลี่ยนความรู้ เอามาสู่การผลักดันและส่งเสริมการใช้ภาษาไทยและก็ถ่ายทอดให้นักศึกษาต่อไป
ที่มา : เว็บไซต์กลางบริการอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ, จุฬาลงแขนณ์มหาวิทยาลัย