ตัดช่อดอกกัญชาพันธุ์ไทย 4 พันธุ์ ⁣ นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข

 นายแพทย์ศุภกิจ ศิริลักษณ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ พร้อมคณะผู้บริหาร

ตัดช่อดอกกัญชาจำพวกไทย 4 จำพวก ที่รอบๆข้างหน้าห้องสำหรับประชุม NIH กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ถ.ติวานนท์ จังหวัดนนทบุรี⁣

กัญชาจำพวกไทย ปลูกโดยสถาบันวิจัยสมุนไพร ได้ขออนุญาตปลูกจาก อย. เป็นกัญชาจำพวกไทย ประกอบด้วย หางกระรอกภูเขาพานเอสที 1, หางเสือสกลนครทีที 1, ตะนาวศรีก้านขาวดับเบิลยูเอ 1 แล้วก็ตะนาวศรีก้านแดงอาร์ดี 1 เพื่อใช้ศึกษาค้นคว้าเป็นต้นแบบ ให้เกษตรกรเลือกจำพวกนำไปต่อยอดทำผลิตภัณฑ์ต่างๆซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เกษตรกร ผู้ประกอบกิจการไทย มีความสามารถในการพัฒนากัญชาจำพวกไทย ให้สามารถแข่งในตลาดโลกได้ / 21 เดือนมิถุนายน 2564 ⁣