ด่วน! “น้องชาย” เผย ความเห็นชอบ มส. ชี้ความประพฤติ “พระมหาสมปอง” ไม่ใช่กิจสงฆ์

นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำสำนักนายกฯ เผย ความเห็นชอบ มส. ชี้ความประพฤติ “พระมหาสมปอง” ไม่ใช่กิจพระสงฆ์ รีวิวอาหารเสริม -เข้าเกณฑ์ให้ความคิดเห็นทางด้านการเมือง ไม่เหมาะสม เสนอให้ พศาสตราจารย์ปฏิบัติการสอบด่วน

วันที่ 4 พ.ค. นายอนุชา นาคาศัย รัฐมนตรีประจำนร พูดถึงกรณีที่พระมหาสมปอง ตาลปุตฺโต วัดสร้อยทองคำ ให้ความคิดเห็นรูปแบบการทำงานของรัฐบาลตอนสถานการณ์วัววิด-19 ผ่านสื่อช่องทางต่างๆทั้งมีการทำการโฆษณาโฆษณาขายสินค้า (ปุ๋ยน้ำ) ออกสื่อสังคมออนไลน์ ว่า ตนได้ออกคำสั่งให้สำนักงานศาสนาพุทธแห่งชาติ เสนอหัวข้อนี้ต่อห้องประชุมมหาเถรชมรมเพื่อไตร่ตรองความเห็นต่อการแสดงออกที่ไม่เหมาะสมดังที่กล่าวมาข้างต้น ซึ่งถือว่าไม่เป็นกิจของวัด
นายอนุชา พูดว่า ล่าสุด ห้องประชุมมหาเถรชมรม ครั้งที่ 11/2564 ตอนวันที่ 30 เมษายน 2564 ลงความเห็นมีความเห็นว่า การกระทำดังที่กล่าวมาข้างต้นของพระมหาสมปองเข้าเกณฑ์การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางด้านการเมือง และเป็นการให้ความคิดเห็นที่ไม่เหมาะสม และมอบหมายให้สำนักงานศาสนาพุทธแห่งชาติผสานพระสังฆาธิการที่เกี่ยวเนื่องปฏิบัติการถัดไป
นายอนุชา พูดว่า ตนกำชับให้สำนักงานศาสนาพุทธแห่งชาติ (พศาสตราจารย์) รีบปฏิบัติการตามความเห็นชอบมหาเถรชมรม (มส.) โดยเร่งด่วน โดยให้ผสานเจ้าอาวาสวัดสังกัดเดิม รวมทั้งเจ้าคณะปกครองพระสงฆ์ที่เกี่ยวเนื่อง พร้อมตรวจตราความประพฤติของพระสงฆ์ที่มีการทำที่ไม่ใช่กิจของวัด เพื่อมิให้กำเนิดความเสียหายวงการพระสงฆ์และศาสนาพุทธ.