คนเมินตั๋วบิน “พวกเราเที่ยวด้วยกัน” ยังคงหลงเหลืออยู่ 1.35 ล้านสิทธิ

คนเมินตั๋วบิน “เราเที่ยวด้วยกัน” ยังคงเหลืออยู่ 1.35 ล้านสิทธิ

นายยุทธศักดา สุภสร ผู้ว่าการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) เปิดเผยว่า จัดแจงสรุปโครงงานเราท่องเที่ยวด้วยกัน เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรี (คณะรัฐมนตรี) ภายหลังจากมีการจองสิทธิห้องพักเต็ม 6 ล้านสิทธิแล้ว พื้นฐานคาดว่ามีเหตุมาจากนักท่องเที่ยวกลุ่มเดิม ที่เคยท่องเที่ยวและใช้บริการห้องพักเต็ม 10 สิทธิ ข้างหลัง คณะรัฐมนตรีมีการขยายเพิ่มสิทธิให้เป็น 15 สิทธิทำให้มีการเดินทางท่องเที่ยวระยะใกล้มากยิ่งขึ้น มีการเข้าพักโรงแรม 5 ดาวของคนภายในพื้นที่ เนื่องจากว่าถ้าเกิดสถานการณ์ปกติราคาจะแพงมากมาย ไม่เฉพาะจังหวัดกรุงเทพและยังมีหัวเมืองใหญ่อื่น เช่น จังหวัดเชียงใหม่ จังหวัดภูเก็ต ฯลฯ
ผู้สื่อข่าวรายงานว่า โครงงานเราท่องเที่ยวด้วยกันเริ่มมาตั้งแต่เดือน ก.ค.2563 เพื่อกระตุ้นการใช้จ่ายของประชากรผ่านการท่องเที่ยวภายในประเทศ ช่วยเพิ่มสภาพคล่องให้ผู้ประกอบธุรกิจธุรกิจโรงแรมและธุรกิจที่เกี่ยวโยง และช่วงวันที่ 8 กุมภาพันธ์จำนวนสิทธิห้องพัก ถูกจองหมดแล้ว ส่วนจำนวนตั๋วเครื่องบินยังเหลืออยู่ 1.35 ล้านสิทธิ.