ข่าวสารเปิดความเชื่อถือ ภัยธรรมชาติ กับ ‘ไมโครฟูลมูน’ พระจันทร์เต็มดวงคืนวันนี้

full-moon

เปิดความเชื่อถือ ภัยจากธรรมชาติ กับ ‘ไมโครฟูลมูน’ พระจันทร์เต็มดวงคืนวันนี้ 18 เดือนมกราคม พระจันทร์เต็มดวงที่อยู่ไกลโลกมากที่สุด

หลังดวงตะวันลับเส้นขอบฟ้าของวันที่ 18 เดือนมกราคม 65 กำเนิดปรากฎการณ์ทางดาราศาสตร์ คนไทยแล้วก็ชาวโลกจะมีโอกาสได้เห็นพระจันทร์เต็มดวงได้ด้วยตาเปล่าทางทิศตะวันออก เรียกว่า “ไมโครฟูลมูน” (Micro Full Moon)
ไมโครฟูลมูน คือชื่อเรียกของวิถีโคจรดวงจันทร์ที่อยู่ในระยะไกลโลกมากที่สุดในรอบปี ราวๆ 401,011 กิโล NARIT สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ ได้ให้ความรู้ผ่านเฟซบุ๊กว่า ตอนที่พระจันทร์อยู่ในตำแหน่งไกลโลกที่สุด หรือใกล้โลกที่สุด อาจไม่ใช่วันที่พระจันทร์เต็มดวงก็ได้ แต่ในวันที่ 18 เดือนมกราคม 2565 เป็นวันที่พระจันทร์เต็มดวง แล้วก็อยู่ในตำแหน่งไกลโลกที่สุดในปีนี้พอดี พวกเราจึงเรียกว่า ไมโครฟูลมูน

พระจันทร์โคจรรอบโลกเป็นวงรี 1 รอบ ใช้เวลาราวๆ 27.3 วัน ในแต่ละเดือนจะมีตลอดวันที่พระจันทร์ใกล้โลกแล้วก็ไกลโลก ตำแหน่งที่พระจันทร์ใกล้โลกที่สุด เรียกว่า เปริจี (Perigee) มีระยะห่างเฉลี่ยราวๆ 357,000 กิโล แล้วก็ตำแหน่งที่พระจันทร์ไกลโลกที่สุด เรียกว่า อะโปจี (Apogee) มีระยะห่างเฉลี่ยราวๆ 406,000 กิโล การที่ผู้คนบนโลกเห็นพระจันทร์เต็มดวงในคืนที่พระจันทร์โคจรเข้ามาใกล้หรือไกลโลกมีขนาดที่แตกต่าง นับเป็นเรื่องราวปกติซึ่งสามารถอธิบายได้ตามหลักทฤษฎีทางวิทยาศาสตร์

ส่วน พระจันทร์เต็มดวง 2565 พระจันทร์เต็มดวงใกล้โลกที่สุดในรอบปี จะเกิดขึ้นในวันที่ 14 กรกฎาคม 2565 ระยะห่างจากโลก 357,411 กิโล วันดังที่ได้กล่าวมาแล้วจะเห็นพระจันทร์เต็มดวงมีขนาดปรากฏใหญ่กว่าปกติน้อย

สำหรับเรื่องความเชื่อถือ โหราศาสตร์ ดวงดาว พระจันทร์ นับความมีความเกี่ยวกันกับความเชื่อถือทางโชคชะตามาคู่กับอารยธรรมมนุษย์มาหลายพันปี เป็นต้นว่าความเชื่อถือเรื่อง จันทรคราส สุริยปราคา ต้องเอาหม้อเอาไหมาเคาะ ปรากฎการณ์ ไมโครฟูลมูนก็หนีไม่พ้นเหมือนกัน

เว็บ timeanddate ได้เอ่ยถึงความเชื่อถือของ Micro Fullmoon กับภัยทางธรรมชาติไว้ว่า นิทานพื้นบ้านโบราณได้เล่าขานตำนานของไมโครฟูลมูนว่าก่อให้เกิดผลเสียต่อร่างกายจิตของคนเราแล้วก็ก่อให้เกิดภัยจากธรรมชาติ เป็นต้นว่า แผ่นดินไหว

อย่างไรก็ตาม โปรดใช้วิจารณญาณในการเชื่อ เนื่องไม่มีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ใดที่ช่วยเหลือความเชื่อมโยงดังที่ได้กล่าวมาแล้ว