ขั้นตอนลงทะเบียนขอรับ 3,000 บาท ช่วยเหลือผู้มีรายได้น้อย-ไร้ที่พึ่ง

พม. ออกนโยบายช่วยเหลือครอบครัวมีรายได้น้อย-ไร้ที่พึ่ง รายละไม่เกิน 3,000 บาท เช็กเงื่อนไข-ขั้นตอน ยื่นขอรับเงินที่นี่!

วันที่ 10 ส.ค. 2564 ผู้สื่อข่าวกล่าวว่า กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงและยั่งยืนของผู้คน (พม.) ออกแผนการให้เปิดโอกาสทางการช่วยเหลือครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง แบบออนไลน์ (E-Service) โดยจะโอนให้รายละไม่เกิน 3,000 บาท
หลังประชากรผู้มีสิทธิสมัครสมาชิกผ่านระบบแล้ว ทางเจ้าหน้าที่กรมปรับปรุงสังคมและผลประโยชน์ (พส.) จะโทรกลับเพื่อสอบถาม และนัดพบวันลงพื้นที่เลิศบ้าน จากนั้น เจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่เลิศบ้านตามหลักและขั้นตอนการสังคมสงเคราะห์ เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลและเรื่องจริงตามที่กรอกไว้ภายในระบบ
จากนั้น เจ้าหน้าที่จะมีการไตร่ตรองคุณสมบัติของผู้ขอรับเงินอนุเคราะห์ฯ ว่าเป็นไปตามระเบียบปฏิบัติกรมปรับปรุงสังคมและผลประโยชน์ ว่าด้วยการอุปถัมภ์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อยและผู้ไร้ที่พึ่ง พุทธศักราช 2552 ไหม
คุณสมบัติผู้มีสิทธิยื่นคำขอรับเงิน
• คนที่พบเจอปัญหาความลำบาก
• ครอบครัวมีรายได้น้อย จากเหตุที่ศีรษะหน้าครอบครัวเสียชีวิต ละเลย สูญ หรือถูกลงโทษติดคุก
• เป็นผู้เจ็บป่วยเจ็บป่วยเรื้อรัง
• เป็นผู้พิการ ไม่สามารถที่จะดำรงชีพได้
• พบเจอปัญหาลำบากไม่สามารถที่จะดูแลครอบได้
• เป็นคนไร้ที่พึ่ง
ขั้นตอนการยื่นคำขอรับเงิน
1. สแกน QR Code หรือ “ยื่นคำขอรับบริการ” ในเว็บไซต์ : กรมปรับปรุงสังคมและผลประโยชน์
2. กรอกข้อมูลให้ครบ
3. ถ่ายรูป แนบไฟล์เอกสาร (เป็นต้นว่า สำเนาบัตรประชาชนหรือข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสภาพปัญหา)
4. วิเคราะห์ความถูกต้องชัดเจน และ “กดบันทึกข้อมูล”
ขั้นตอนการวิเคราะห์สถานะการรับเงิน

money1
1. เลือกเมนู “ยื่นคำขอรับบริการ” ในเว็บไซต์กรมปรับปรุงสังคมและผลประโยชน์ หรือ สแกน QR Code
2. กรอกเลขบัตรประชาชน 13 หลักของคนที่ปรารถนาวิเคราะห์สถานะ
3. กรอกวันเดือนปีเกิดของคนที่ปรารถนาวิเคราะห์สถานะ เป็นต้นว่า 21/10/2550 (ในกรณีที่มีแต่ปีเกิดให้ใส่ 01/01/ปีเกิด)
4. กดวิเคราะห์สถานะ

money2