ขนส่งสุพรรณฯประมูลทะเบียนรถเลขสวยออนไลน์ได้สูงเกินเป้ากว่า22ล้าน

นางสาวหทัยรัตน์ คงชนะ ขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี เปิดเผยว่ากรมการขนส่งทางบก เปิดให้มีการประมูลหมายเลขทะเบียนรถเลขสวยจังหวัดสุพรรณบุรี สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกินเจ็ดคน

(รย.1) รถเก๋ง/รถปิคอัพสี่ประตู หมวดอักษร “กพ” วิถีใหม่ ภายใต้สถานการณ์พิเศษ “New Normal Auction วิถีใหม่ที่การประมูล” เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อเชื้อไวรัสวัวโรท้องนา 2019 (COVID-19) โดยจัดประมูลทางอินเตอร์เน็ต ระหว่างวันที่ 19 ตุลาคม 2564 ปิดการประมูลวันที่ 19 เดือนธันวาคม 2564
ผลของการประมูลทะเบีบนรถเลขงามหมวดอักษร “กพ” วิถีใหม่ ภายใต้สถานการณ์พิเศษ “New Normal Auction วิถีใหม่ที่การประมูล” จำนวน 301 เลขลำดับ เป็นเงินจำนวน 22,730,113 บาท นอกเหนือจากนี้ทางที่ทำการขนส่งจังหวัดสุพรรณบุรี ได้นำเลขที่ค้างชำระ ในหมวดอักษร กบ จำนวน 59 เลขลำดับ ออกมาประมูลใหม่ สามารถทำรายได้เพิ่มเติม 1,832,998 บาท ทำให้การประมูลแบบ “New Normal Auction วิถีใหม่ ซึ่งเป็นครั้งแรกของจังหวัดสุพรรณบุรี มีรายได้จากการประมูลรวมทั้งสิ้นเป็นเงิน จำนวน 23,903,113 บาท